ORGANISCHE AFVALVERWERKING – Biogas Solutions NV

Organische neven- en reststromen die niet GMP+/FCA gecertificeerd zijn, worden eveneens door Group Op de Beeck verwerkt.
De verwerking van deze stromen van zeer uiteenlopende origine gebeurt door Biogas Solutions NV onder het motto “Your waste, our energy”.

WELKE PRODUCTEN?

Biogas Solutions kan voor organische neven- en reststromen van uiteenlopende origine een oplossing bieden.
Belangrijk hierbij is dat voor deze stromen in het merendeel van de gevallen een Vlarema analyse moet kunnen worden voorgelegd.

VOORMALIGE VOEDINGSMIDDELEN

Zoals de naam doet vermoeden gaat het hier om voedingsmiddelen, zowel van plantaardige als dierlijke oorsprong (Cat. III) die niet langer voor menselijke of dierlijke consumptie geschikt zijn.

De reden hiervoor kan zijn dat de producten de houdbaarheidsdatum overschreden hebben, dat er een fout in de productsamenstelling of verpakking geslopen is, dat het product beschadigd werd, dat het product door overheidsinstanties en/of controle organisaties afgekeurd werd etc.

De oorsprong van deze producten is zeer divers: het is afkomstig van bedrijven die allerhande voedingsmiddelen produceren zoals zuivel, sauzen, bereide maaltijden, dranken, broodbeleg, snoepgoed, etc. maar evengoed van individuele supermarkten en grote supermarktketens, van bedrijven die voedingsmiddelen zoals groenten en fruit invoeren via de Belgische havens, van veilingen, etc.

Ook voor de verwerking van voedingsmiddelen die verplicht door het FAVV, door de douane of andere overheidsinstanties moeten vernietigd worden en dus niet in de voedselketen mogen terecht komen, heeft Biogas Solutions de nodige erkenningen.

NEVENSTROMEN

Het gaat hier om stromen die vrijkomen als nevenstroom bij een productieproces in de brede zin van het woord.

Voorbeelden hiervan zijn nevenstromen van de biodieselindustrie (gebaseerd op plantaardige oliën), spoelwater na het organisch reinigen van levensmiddelentanks (yoghurt, fruitsappen, chocolade, etc.), snijresten van groenten en fruit verwerkende bedrijven, nevenstromen van slachthuizen (zoals bloed), nevenstromen van bierbrouwerijen, etc.

Ook organisch keukenafval en etensresten (i.e. “swill”) van restaurants van grootkeukens wordt door Biogas Solutions opgehaald en verwerkt.

ZUIVERINGSSLIBS

Het water dat voedselverwerkende en –producerende bedrijven gebruiken tijdens het productieproces, moet eerst gezuiverd worden op de eigen site vooraleer lozing mogelijk is. Het biologisch slib dat hierbij ontstaat en enkel organische componenten bevat kan eveneens binnen de geldende Vlarema wetgeving verwerkt worden door Biogas Solutions, net zoals de filterkoeken die ontstaan bij de verdere ontwatering van dit slib.

Producten die door hun samenstelling niet in aanmerking komen voor anaerobe vergisting, kunnen onder strikte voorwaarden vaak wel verwerkt worden via de productie van organische meststoffen.

DOUANEGOEDEREN

Bepaalde producten mogen enkel vernietigd worden onder toezicht van de douane.
Het gaat hierbij om accijnsgoederen zoals alcoholische dranken, tabak, etc., maar even goed om andere producten (groenten, fruit, etc.) die de toegang tot België en/of Europa geweigerd worden.

Als erkend entrepothouder verwerkt Biogas Solutions bijna op wekelijkse basis goederen onder het toezicht van de douane.
Biogas Solutions kan eveneens voor uw bedrijf de nodige documenten aanvragen en aanzuiveren (eAD, T1) voor vernietiging onder douanetoezicht.

Bent u op zoek naar een professionele partner voor een efficiënte en duurzame verwerking van de organische neven- en reststromen van uw bedrijf?
Wil u weten welke oplossingen Biogas Solutions u kan bieden? Aarzel dan niet onze verantwoordelijke Ben Leroy te contacteren.

Zijn deze nevenstromen GMP+/FCA gecertificeerd, dan kunnen wij u eveneens oplossingen aanbieden via Agrophil.

Contact Biogas Solutions NV

Ben Leroy
GSM: 0032 474 29 14 66
Mail:

TAAL

FR

EN