CERTIFICATEN

Uiteraard beschikt Group Op de Beeck over alle nodige vergunningen en attesten voor het uitvoeren van haar diverse activiteiten.
Onderstaand vindt u deze opgesomd per activiteit.

Verwerking d.m.v. biothermisch drogen in Kallo

 • Omgevingsvergunning mest en organisch afval
 • Erkenning volgens EG Verordening nr. 1069/2009 voor het verwerken van dierlijke bijproducten
 • Erkenning volgens EG Verordening nr. 1069/2009 als intermediair
 • Vlaco Keuringsattest voor het biothermisch gedroogd eindproduct
 • Ontheffing FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het biothermisch gedroogd mengsel
 • Afzet van organische meststoffen in Frankrijk volgens NFU regeling
 • Erkenning FAVV als fabrikant van gemengde organische bodem verbeterende middelen
 • Exploitant be- & verwerkingseenheid Mestbank

Organische afvalverwerking in Kallo door Op de Beeck NV

 • Omgevingsvergunning verwerking organisch biologisch afval (OBA)
 • Omgevingsvergunning verwerking van niet Vlarema conforme stromen, verwerking van gevaarlijke afvalstoffen en lozing van bedrijfsafvalwater, incl. extern afvalwater via een waterzuiveringsinstallatie
 • Erkenning volgens EG verordening nr. 1069/2009 voor het verwerken van dierlijke bijproducten
 • Erkend Entrepothouder voor de vernietiging van goederen onder douaneregeling of accijnsgoederen
 • Vergunning ruimte voor tijdelijke opslag van Douane
 • Vlaco Keuringsattest voor de (ingedikte) dunne fractie van het digestaat, het mineralenconcentraat en het ammoniumwater
 • Ontheffing FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor de dunne (ingedikte) fractie van het digestaat
 • Erkenning FAVV als fabrikant van gemengd organisch bodem verbeterende middelen

Transport Orgacom BVBA, Henrard SA & Schellens BVBA

 • Erkend mestvervoerder in Vlaanderen
 • Registratie vervoerder afval Vlaanderen, Wallonië, Brussels gewest, Nederland, Frankrijk, Duitsland
 • Registratie vervoerder dierlijke bijproducten in Vlaanderen
 • GMP+/FCA certificaat transport diervoeders

Ophalen en handel van organisch biologisch afval door Biogas Solutions NV

 • Registratie bij OVAM als ophaler van organisch biologische afvalstoffen
 • Erkenning ophaler dierlijke bijproducten volgens EG Verordening nr. 1069/2009
 • Certificaat NIWO als inzamelaar/handelaar van afvalstoffen Nederland
 • OWD registratie als handelaar afvalstoffen Wallonië
 • Vlaco gebruiksattesten Ecofrit®, Biofrit®, Granofrit®, Voormalige Voedingsmiddelen en Produits Végétaux

Ophalen en handel van mest en organisch biologisch afval door Compofert NV

 • Registratie bij OVAM als ophaler van organisch biologische afvalstoffen
 • Certificaat NIWO als inzamelaar/handelaar van afvalstoffen Nederland

Opslag en handel in organische bodem verbeterende middelen in Olen door Op de Beeck BVBA

 • Milieuvergunning voor de opslag van groenafval, schorsen en bodem verbeterende middelen
 • Exploitant verzamelpunt VLM

Handelen in diervoeders in Philippeville door Agrophil SPRL

 • FAVV geregistreerd handelaar in voedermiddelen
 • GMP+/FCA certificaat als handelaar in diervoeders

TAAL

FR

EN