HISTORIEK

\

1960

René Op de Beeck start zijn activiteiten als zelfstandig eigenaar van een AVEVE winkel.
De belangrijkste activiteiten zijn de fourage- en mesthandel.

\

1992

Geert Op de Beeck neemt de activiteiten van zijn vader over.
Tevens worden de eerste aardappelbijproducten van Belgische verwerkende bedrijven verhandeld als veevoeder.

\

1993

Op de Beeck NV als overkoepelend bedrijf voor de verschillende activiteiten wordt opgericht.

\

1993

De eerste vrachten champost als “nieuw” bodem verbeterend middel worden verhandeld.

\

1994

Orgacom BVBA wordt opgericht.

\

1994

Opstart van het verhandelen van schors als tuinbouwproduct.

\

1999

De mesthal in Kallo wordt afgewerkt en Op de Beeck NV krijgt een milieuvergunning voor het verwerken van mest op deze locatie.

\

2001

Compofert NV wordt opgericht als bedrijf verantwoordelijk voor de handel in organische meststoffen.

\

2002

De veevoederactiviteiten worden afgesplitst van de mestverwerking en Agrophil SPRL wordt opgericht.
De activiteiten op de afzonderlijke site in Philippeville worden opgestart.

\

2002

Op de Beeck BVBA wordt opgericht als firma die zich uitsluitend met tuinbouwproducten gaat bezighouden.

\

2003

De huidige composteerinstallatie op de site in Kallo (tunnels met Spigot vloer) worden in gebruik genomen.

\

2005

Naast de verwerking van organische reststromen voor veevoeding, worden voortaan ook organische afvalproducten verwerkt tot energiemixen en andere producten voor anaerobe vergisting.

\

2007

De eerste biogasinstallatie van Group Op de Beeck gaat van start in Kallo.

\

2009

De hal voor het verwerken en ontpakken van organische afvalstromen op de site in Kallo wordt in gebruik genomen.

\

2010

De administratieve zetel van Group Op de Beeck verhuist van Bouwel naar het huidige kantoor in Olen.

\

2011

Transportbedrijf Henrard SA wordt overgenomen.

\

2012

Biogas Solutions wordt opgericht. Hierdoor komt er een duidelijke opsplitsing tussen Agrophil dat enkel GMP+/FCA stromen verwerkt voor veevoeding en Biogas Solutions dat organische afvalstromen verwerkt voor anaerobe vergisting.

\

2012

De nieuwe biogasinstallatie met een capaciteit van 3 MWh wordt in gebruik genomen in Kallo na een brand in de oude installatie.

\

2014

Een nieuwe, volautomatische ontpakkingslijn voor het ontpakken van zacht verpakt organisch afval wordt in gebruik genomen op de site in Kallo.

\

2015

De uitbreiding van de biogasinstallatie in Kallo is een feit.
Tevens wordt er geïnvesteerd in een installatie voor het recupereren van plantaardige oliën en een drooginstallatie, die voor het drogen van verschillende stromen kan gebruikt worden.

\

2016

Group Op de Beeck neemt de industriële indampinstallatie in gebruik voor de verwerking van digestaat en sterk beladen organische afval- en proceswaters tot enerzijds loosbaar water en anderzijds nutriëntrijke nevenstromen.

\

2016

De nieuwe site van BTP in Puurs is klaar voor gebruik, goed voor een verwerkingscapaciteit van 150.000 m³ per jaar ruwe schors en 20.000 m³ overdekte opslagcapaciteit.

\

2018

De nieuwe vergistingstank op de site in Kallo wordt in gebruik genomen, samen met de nieuwe WKK, goed voor een totale capaciteit van 7.5 MWh.

\

2018

Transportbedrijf Vervoer Schellens BVBA wordt overgenomen.

\

2019

De nieuwe stockagehal van BTP in Tocha wordt in gebruik genomen, goed voor een op- en overslag en hygiënisatie van 100.000 m³ ruwe schors per jaar.

\

2019

Op de site in Kallo worden nieuwe opslagsilo’s geplaatst (capaciteit van 4.000 m³), wordt de verwerkingshal voor het organische afval verregaand gerenoveerd en wordt een bijkomende WKK in gebruik genomen die de totale productiecapaciteit op 8.6 MWh brengt.

TAAL

FR

EN