ORGANISCHE MESTSTOFFEN – Compofert NV

Vlaanderen kampt nog steeds met een overschot aan nutriënten, voornamelijk stikstof (N) en fosfor (P). Hoewel deze nutriënten bijzonder interessant en zelfs noodzakelijk zijn voor de bodemvruchtbaarheid en dus een goede gewasgroei, mogen N en P volgens de geldende wetgeving slechts in beperkte mate afgezet worden op Vlaamse landbouwgrond. Als gevolg daarvan moeten deze nutriënten, die vrijkomen onder de vorm van mest, verwerkt worden.

Compofert NV biedt binnen Group Op de Beeck landbouwers een duurzame oplossing door deze mest biothermisch te drogen en zo een kwalitatieve organische meststof te produceren.

Ook producenten van organische, nutriëntrijke nevenstromen kunnen hiervoor bij Compofert terecht.

De belangrijkste uitgangsmaterialen zijn droge kippenmest en dikke fractie varkensmest, eventueel samen met een beperkte hoeveelheid streng geselecteerde en gecontroleerde organische nevenstromen. Deze materialen worden in bepaalde verhoudingen gemengd, rekening houdend met de wensen van de klant, en biothermisch gedroogd.

Bij dit proces wordt het mengsel blootgesteld aan temperaturen van 70°C en meer en dit gedurende minstens 1 uur.

Deze behandeling garandeert een pathogeen- en kiemvrij eindproduct dat exportwaardig is en is eveneens essentieel om een erkenning te krijgen volgens de Europese Verordening 1069/2009.

Compofert beschikt al jarenlang over deze erkenning, en dit als één van de eerste bedrijven in België en Europa, en wordt hierop ook regelmatig geauditeerd.

Jaarlijks worden zo ruim 150.000 ton stabiele en homogene organische meststoffen geproduceerd. Deze bevatten, naast significante hoeveelheden N, P en K, ook een zeer hoog organisch stofgehalte. Zelfs bij beperkte dosering, leidt dit enerzijds tot een toename van de bodem biologische activiteit met een positieve invloed op mineralisatie en ziektepreventie, en anderzijds tot een verbetering van de bodem fysische eigenschappen, zoals bodemverluchting, aggregaatstructuur en een verhoogde weerstand tegen erosie.

Zo gaan deze zeer waardevolle nutriënten niet verloren, maar worden ze op een duurzame manier herbruikt in de Europese landbouw.

Bent u als landbouwer op zoek naar afzet van uw kippen- en/of dikke fractie varkensmest? Produceert uw bedrijf organische nutriëntrijke nevenstromen zoals struviet, kaliumsulfaat, kaliumchloride, waarvoor u een geschikte toepassing zoekt?

Contacteer dan zeker onze verantwoordelijke Filip De Keyzer. Onze eigen transportfirma beschikt eveneens over alle nodige vergunningen voor transport van ruwe mest. Compofert staat garant voor een correcte verwerking van de opgehaalde mest volgens de Vlaamse, Belgische en Europese normen en het vlot toekennen van mestverwerkingscertificaten (MVC).

Zoekt u als landbouwer buiten België een stabiele en kwaliteitsvolle organische meststof die voldoet aan alle Europese regelgeving?
Laat dan zeker niet na de productfiches op te vragen van de diverse organische meststoffen die wij u kunnen aanbieden.

Contact Compofert NV

Filip De Keyzer
GSM: 0032 475 68 68 97
Mail:

TAAL

FR

EN