ENERGIEPRODUCTIE EN NUTRIËNTRECUPERATIE – Op de Beeck NV

In een circulaire economie is het uitermate belangrijk dat essentiële natuurlijke bouwstenen niet langer verloren gaan, maar gerecupereerd worden.
Die gesloten nutriëntenkringloop streeft ook Op de Beeck NV na bij de eindverwerking van organische neven- en reststromen,
die niet meer voor andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

WAT?

Daar waar anaerobe vergisting lange tijd als eindstadium aanzien werd in de verwerking van organische neven- en reststromen, ziet Group Op de Beeck dit als essentiële tussenstap in de efficiënte recuperatie van nutriënten. Vervolgstappen na de vergisting zijn dus noodzakelijk om de volledige kringloop te kunnen sluiten.

Bij anaerobe vergisting wordt een deel van de in het organische afval aanwezige koolstof (C) omgezet tot biogas. De koolstof die niet omgezet wordt tot biogas, blijft achter in het digestaat (i.e. het uitgegiste materiaal) samen met de nutriënten.

In een volgende fase droogt Op de Beeck NV de vaste fractie van dit digestaat tot een kwalitatieve organische bodemverbeteraar. De vloeibare, waterachtige fractie wordt tot slot ingedampt en volledig gezuiverd tot herbruikbaar of loosbaar water. Bij dit laatste proces worden alle aanwezige nutriënten gerecupereerd en geconcentreerd in twee nevenstromen die voor zowel landbouwkundige als industriële processen kunnen toegepast worden. Het zuivere water wordt grotendeels op de eigen site hergebruikt.

In tegenstelling tot courante zuiveringstechnieken, waarbij nutriënten zoals stikstof vaak in de atmosfeer terecht komen en dus verloren gaan, worden door de opeenvolgende verwerkingsstappen alle essentiële elementen in de aangevoerde afvalstoffen optimaal gevaloriseerd en gerecupereerd. Dit resulteert in het volledig sluiten van de nutriëntenkringloop. Bovendien krijgt organisch afval dat niet meer kan gebruikt worden voor andere doeleinden zoals vervallen voedsel, schadepartijen, productieresten, etc. zo toch nog een nuttige en duurzame toepassing onder de vorm van groene elektriciteit, warmte en een bodemverbeteraar.

PROCESSCHEMA

Wil u meer weten over de manier waarop Op de Beeck NV op basis van organische afvalstromen 24u op 24u groene energie opwekt
en de aanwezige nutriënten 100% recupereert?
Of heeft uw bedrijf bepaalde industriële, organische afvalwaters beschikbaar waarvoor u een verwerkingsoplossing zoekt?
Neem dan zeker contact op met onze verantwoordelijke Ben Leroy.

Ben Leroy
GSM: 0032 474 29 14 66
Mail:

TAAL

FR

EN