ENERGIEPRODUCTIE EN NUTRIËNTRECUPERATIE – Op de Beeck NV

In een circulaire economie is het uitermate belangrijk dat essentiële natuurlijke bouwstenen niet langer verloren gaan, maar gerecupereerd worden.
Die gesloten nutriëntenkringloop streeft ook Op de Beeck NV na bij de eindverwerking van organische neven- en reststromen,
die niet meer voor andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

DROOGPROCES

Na het vergistingsproces wordt het materiaal dat niet omgezet werd in biogas, i.e. het digestaat, opgesplitst in een vloeibare en een vaste fractie.

De vaste fractie wordt afgeleid naar een wervelbeddroger. Bij dit droogproces, dat 24h op 24h gemonitord en volautomatisch gevoed wordt, wordt meer dan 70% van het aanwezige water verdampt. Hiervoor wordt uitsluitend warmte gebruikt die geproduceerd wordt door de eigen biogasmotoren. Het resultaat is een droog, volledig organisch product dat al dan niet in combinatie met organische meststoffen als bodemverbeteraar kan worden verhandeld.

Tevens biedt deze wervelbeddroger de mogelijkheid om ook andere (organische) stromen te drogen.

Wil u meer weten over de manier waarop Op de Beeck NV op basis van organische afvalstromen 24u op 24u groene energie opwekt
en de aanwezige nutriënten 100% recupereert?
Of heeft uw bedrijf bepaalde industriële, organische afvalwaters beschikbaar waarvoor u een verwerkingsoplossing zoekt?
Neem dan zeker contact op met onze verantwoordelijke Ben Leroy.

Ben Leroy
GSM: 0032 474 29 14 66
Mail:

TAAL

FR

EN