ENERGIEPRODUCTIE EN NUTRIËNTRECUPERATIE – Op de Beeck NV

In een circulaire economie is het uitermate belangrijk dat essentiële natuurlijke bouwstenen niet langer verloren gaan, maar gerecupereerd worden.
Die gesloten nutriëntenkringloop streeft ook Op de Beeck NV na bij de eindverwerking van organische neven- en reststromen,
die niet meer voor andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

ENERGIEPRODUCTIE

Bij anaerobe vergisting wordt organisch materiaal in zuurstofloze of anaerobe omstandigheden door micro-organismen omgezet tot biogas, i.e. een mengeling van vooral CH4  (methaan) en CO2 (koolstofdioxide). Dat biogas wordt vervolgens verbrand in een WKK of warmtekrachtkoppeling, waarbij groene energie opgewekt wordt. In deze gasmotoren wordt immers door het verbrandingsproces enerzijds groene warmte en anderzijds groene elektriciteit geproduceerd.

Op de Beeck NV beschikt op de site in Kallo over 2 vergistingsinstallaties met een totale capaciteit van 8.6 MWh. Op die manier behoren deze industriële installaties samen tot de grootste in België en zelfs in Europa.

Aangezien deze motoren, in tegenstelling tot bv. zonnepanelen of windmolens, 24 op 24 en 7 op 7 werken, wordt een effectieve jaarlijkse productie aan groene stroom gehaald van ruim 75.500 MWh. Dit correspondeert met het jaarlijkse verbruik van een kleine 23.000 Vlaamse gezinnen.

Naast deze groene stroom wordt eveneens groene warmte geproduceerd. Deze warmte wordt volledig door Op de Beeck NV zelf op een nuttige wijze aangewend voor verschillende industriële toepassingen op de eigen site.

Wil u meer weten over de manier waarop Op de Beeck NV op basis van organische afvalstromen 24u op 24u groene energie opwekt
en de aanwezige nutriënten 100% recupereert?
Of heeft uw bedrijf bepaalde industriële, organische afvalwaters beschikbaar waarvoor u een verwerkingsoplossing zoekt?
Neem dan zeker contact op met onze verantwoordelijke Ben Leroy.

Ben Leroy
GSM: 0032 474 29 14 66
Mail:

TAAL
FR
EN