ORGANISCHE AFVALVERWERKING – Biogas Solutions NV

Organische neven- en reststromen die niet GMP+/FCA gecertificeerd zijn, worden eveneens door Group Op de Beeck verwerkt.
De verwerking van deze stromen van zeer uiteenlopende origine gebeurt door Biogas Solutions NV onder het motto “Your waste, our energy”.

VERWERKING

De organische neven- en reststromen worden, al dan niet na ontpakking, verwerkt tot energiemixen.
Op basis van droge stof gehalte, organisch stof gehalte, samenstelling op vlak van vetten, eiwitten en koolhydraten van de verschillende uitgangsmaterialen worden energiemixen gemaakt die als ideale basisvoeding dienen voor anaerobe vergistingsinstallaties.

Essentieel is dat deze energiemixen gecertificeerd zijn door VLACO en eveneens een RBC attest hebben.
Dit is het resultaat van frequente staalname en analyse, een strikte interne en externe controle op alle ingangsmaterialen en een uitgebreide jaarlijkse audit door VLACO.
Door deze gebruiksattesten heeft de eindklant de zekerheid dat dit product voldoet aan alle geldende normen en dus perfect conform is aan de geldende Vlarema wetgeving en aan de Nederlandse Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Group Op de Beeck gebruikt een aanzienlijk deel van deze energiemixen als basisvoeding in de eigen 6 MW grote biogasinstallatie in Kallo, waarbij groene elektriciteit en warmte geproduceerd worden.

Tevens worden deze mixen verhandeld aan andere vergistingsinstallaties die eveneens al jarenlang vertrouwen op de kwaliteit van deze performante, gecertificeerde producten.

Bepaalde producten voor vergisting worden niet verwerkt in de energiemixen, maar rechtstreeks verhandeld naar de eindklant.
Het gaat hierbij dan vooral om hoogwaardige producten met een hoog droge stof en/of vetgehalte en een bijgevolg hoog biogaspotentieel.

Bent u als vergister in binnen- of buitenland op zoek naar kwalitatieve producten voor uw vergistingsinstallatie?
Kent u graag het gamma aan producten dat we in uw regio kunnen aanbieden?
Neem dan contact op met onze verantwoordelijke Ben Leroy die u alle nodige info zal bezorgen.

Contact Biogas Solutions NV

Ben Leroy
GSM: 0032 474 29 14 66
Mail:

TAAL

FR

EN